SME Hoàng Gia

Giá từ: 19-25tr/m2

Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội

Hồ Gươm Plaza

Giá từ: 22-28tr/m2

Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội

Diamond Flower

Giá từ: 33tr/m2

Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội

Golden West

Giá từ: 23-29tr/m2

Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội

Green Bay Tower

Giá từ: 12-18tr/m2

Địa chỉ: Bãi Cháy, Hạ Long

Golden Land

Giá từ: 24-31tr/m2

Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội

Mulberry Lane

Giá từ: 26-31tr/m2

Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội

Hyundai Hillstate

Giá từ: 24-29tr/m2

Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội